Uncategorized

🤔食葉黃素等於白費?🤔

生產商唔話你知嘅秘密🫢🤐

第一:🌿葉黃素係唔可以🙅‍♂️單打獨鬥㗎,要配合🌿玉米黃素先發揮到💎最佳作用。

第二:🌿葉黃素對👨‍🦰🧑年長年人士👩‍🦳👨‍🦳(40歲以上)效果比較顯著。

第三:營養師建議🌿葉黃素、🌿玉米黃素、🌿花青素混合一齊食。

快啲撳入去👇呢個網站,睇吓嗰隻有齊咁多營養嘅❤️護眼保健品啦。佢仲有🌿維他命A同E,對眼睛都好重要㗎。👍👏

綠芙葉黃素護眼靈五合一60粒

發佈留言

發佈留言必須填寫的電子郵件地址不會公開。 必填欄位標示為 *